דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: אישור הדו”ח הכספי לשנת 2017

תקציר:

אישור הדו”ח הכספי לשנת 2017 – האסיפה הכללית בחברה למוסדות חינוך

 • מס' פרוטוקול 13-18
 • מס׳ סעיף: 1
 • קטגוריה: חטיבה עליונה, חינוך
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

4

חסרים

פירוט
 • ערן קקון
 • יצחק פינקר
 • משה לוי
 • עוזי מאיר

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

11

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • שמואל רוטמן
 • יוסי בן דוד
 • גד מילר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי