דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 06.08.2018

נושא דיון: אישור הסכמי פשרה לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

תקציר:

מועצת העיר מתבקשת לאשר את מחיקת החובות על פי הסכמי הפשרה, כמפורט ברשימה המצורפת.

ועדת ההנחות של העירייה דנה בהסכמי הפשרה הנ”ל בישיבתה מיום 25.6.18 והמליצה לאשרם, בהתאם להוראות חוזר מנכ”ל משרד הפנים ביחס להסכמי פשרה.

בעבר הסמכות למחיקת חובות ולאישור הסכמי פשרה הייתה נתונה למשרד הפנים. לאחר הכרזת העירייה כעירייה איתנה, הסמכות לאשר הסכמי פשרה הכוללים מחיקת חובות נתונה בידי מועצת העיר,

לאחר המלצת ועדת ההנחות.

העירייה פעלה כנגד כל הנישומים שחובותיהם מפורטים בטבלה המצ”ב בהליכי גבייה המוקנים לה בדין לשם גביית החוב. בכל המקרים הללו לאור מצב כלכלי של הנישומים ו/או טענות משפטיות שהועלו על ידם, נקיטה בהליכי גביה נוספים אינה עשויה להניב פרי וקיימת המלצה להגעה להסכם הפשרה על ידי

עורך הדין שטיפל/ה בתיק הגבייה.

 • מס' פרוטוקול 18-18
 • מס׳ סעיף: 5
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • אופי הדיון: אין דיון
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

8

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אמנון סעד
 • דורית חגי

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

7

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • גד מילר
 • אלי גרינמן
 • בן ציון רזניק