דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 02.07.2018

נושא דיון: אישור הסכמי פשרה לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

תקציר:

מועצת העיר מתבקשת לאשר את מחיקת החובות על פי הסכמי הפשרה, כמפורט ברשימה המצורפת.

ועדת ההנחות של העירייה דנה בהסכמי הפשרה הנ”ל בישיבתה מיום 30.4.18 והמליצה לאשרם, בהתאם להוראות חוזר מנכ”ל משרד הפנים ביחס להסכמי פשרה.

בעבר הסמכות למחיקת חובות ולאישור הסכמי פשרה הייתה נתונה למשרד הפנים. לאחר הכרזת העירייה כעירייה איתנה, הסמכות לאשר הסכמי פשרה הכוללים מחיקת חובות נתונה בידי מועצת העיר, לאחר המלצת ועדת ההנחות.

העירייה פעלה כנגד כל הנישומים ש”חובותיהם מפורטים בטבלה המצ”ב בהליכי גבייה המוקנים לה בדין לשם גביית החוב. בכל המקרים הללו לאור מצב כלכלי של הנישומים ו/או טענות משפטיות שהועלו על ידם, נקיטה בהליכי גביה נוספים אינה עשויה להניב פרי וקיימת המלצה להגעה להסכם הפשרה על ידי עורך הדין שטיפל/ה בתיק הגבייה.

 • מס' פרוטוקול 16-18
 • מס׳ סעיף: 5
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • אופי הדיון: אין דיון
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

3

חסרים

פירוט
 • ערן קקון
 • יוסי בן דוד
 • עוזי מאיר

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

12

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • שמואל רוטמן
 • יצחק פינקר
 • גד מילר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי