דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 06.08.2018

נושא דיון: אישור מועצת העיר להמלצות ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות מתקציב 2018 בסך 637,205 ₪.

תקציר:

מצ”ל סיכום ישיבות ועדה מקצועית לתמיכות מיום 4.7.18 ו- 18.7.18.

מצ”ל סיכום ישיבת ועדת המשנה לתמיכות מיום 24.7.18.

דברי הסבר: סך של 62,411 ₪ תמיכה עבור “צופים” מונוסון הינה מתוך תקציב מינהלת מונוסון, ויתרת הסכום הינו מתוך תקציב תמיכות כללי.

 • מס' פרוטוקול 18-18
 • מס׳ סעיף: 6
 • קטגוריה: רווחה ושירותים חברתיים, תמיכות
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

8

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אמנון סעד
 • דורית חגי

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

7

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • גד מילר
 • אלי גרינמן
 • בן ציון רזניק