דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: אישור מועצת העיר להסכם פשרה בק העירייה לבין נעמי שלום נגר ואח׳ בת.א 16־02־16253

תקציר:

אישור מועצת העיר להסכם פשרה בק העירייה לבין נעמי שלום נגר ואח׳ בת.א 16־02־16253 בבית משפט המחוזי (מחוז מרכז) בהתאם לנוסח הסכם הפשרה המצורף.

מצ״ל: נוסח הסכם הפשרה.

 • מס' פרוטוקול 12-18
 • מס׳ סעיף: 9
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • אופי הדיון: דיון קל
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

2

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • משה לוי

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

13

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • יוסי בן דוד
 • עוזי מאיר
 • גד מילר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי