דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 06.08.2018

נושא דיון: אישור מועצת העיר להעלאת שכר היועץ המשפטי,

תקציר:

אישור מועצת העיר להעלאת שכר היועץ המשפטי, עו”ד רוני חלמיש. החל מיום 7.2018, השכר יועמד על % 95 מהסכום הנקוב בטבלת השכר הרלוונטית.

 • מס' פרוטוקול 18-18
 • מס׳ סעיף: 3
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • אופי הדיון: אין דיון
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

8

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אמנון סעד
 • דורית חגי

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

7

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • גד מילר
 • אלי גרינמן
 • בן ציון רזניק