דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: אישור מועצת העיר למינוי חבר המועצה שמואל רוטמן למשנה לראש העיר.

תקציר:

שמואל רוטמן הינו חבר מועצת העיר בקדנציה הנוכחית. מאז תחילת פעילות מועצת העיר נשא מר רוטמן בתפקידים ציבוריים רבים, מחזיק תיק התחבורה, חבר ועדת המשנה לתכנון ובניה, חבר ועדת מכרזים, דירקטור בחברה הכלכלית של יהוד מונוסון ותפקידים רבים שביצע לבקשת ראש העיר “אד הוק”.

מר רוטמן הקדיש ומקדיש שעות רבות מזמנו וממרצו לטובת פעילות העירייה ותושבי יהוד מונוסון והכל בהתנדבות מלאה ומבלי לקבל כל שכר שהוא.

בנסיבות אלו, ולאור בקשות של חברי מועצת העיר בנושא, יש מקום שמועצת העיר תביע הערכה לפעילותו של מר רוטמן ותמנה אותו לתפקיד משנה לראש העיר.

המינוי אינו כרוך בעלות תקציבית כלשהיא לעיריית יהוד מונוסון.

  • מס' פרוטוקול 12-18
  • מס׳ סעיף: 10
  • קטגוריה: מינויים, רשות
  • אופי הדיון: אין דיון
  • תכנית עבודה:
  • תאריך סיום משוער:
  • החלטה: ירד מסדר היום