דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 02.07.2018

נושא דיון: דיווח ודיון בדוח הכספי הרבעוני ל 31.12.2017

תקציר:

הדוח הכספי השנתי במתכונת הרבעונית ל 31.12.2017. ניתוח גזבר העירייה לדו”ח. פרוטוקול ועדת כספים בנושא וניתוח הדוח ע”י יו”ר הועדה.

  • מס' פרוטוקול 16-18
  • מס׳ סעיף: 2
  • קטגוריה: כספים, רשות
  • אופי הדיון: דיון סוער
  • תכנית עבודה:
  • תאריך סיום משוער:
  • החלטה: דוח