דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 06.08.2018

נושא דיון: דיווח ודיון בדוח הכספי הרבעוני ל 31.3.2018

תקציר:

מצ”ל:

• הדוח הכספי השנתי במתכונת הרבעונית ל 2018.3.31 .
• ניתוח גזבר העירייה לדו”ח.
• פרוטוקול ועדת כספים בנושא וניתוח הדוח ע”י יו”ר הועדה.

  • מס' פרוטוקול 18-18
  • מס׳ סעיף: 2
  • קטגוריה: כספים, רשות
  • אופי הדיון: דיון מתון
  • תכנית עבודה:
  • תאריך סיום משוער:
  • החלטה: דוח