דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: דיון בהצעת המגשר במכרז פומבי 5/2010 מכירת זכויות במקרקעין פינוי ובניית דירות למכירת פרויקט שוק רמז

תקציר:

בתאריך 7.1.13, ניתן אישור מועצת עיר להסכם ההתקשרות עם חברת “מגנזי תשתיות” בעקבות זכייתה במכרז למכירת זכויות במקרקעין, פינוי ובניית דירות למכירת פרויקט שוק רמז. ההתקשרות הייתה מותנית באישור משרד הפנים. בתאריך 23.1.2018 התקיים דיון במועצת העיר, בסופו הוחלט כי: “מועצת העיר מחליטה ברוב קולות, להסמיך את הצוות המקצועי לנהל משא ומתן עם חברת “מגנזי” או מי מטעמו, לנסות להגיע להבנות בנוגע למכרז, לאור הזמן שחלף, ולאור שינוי הנסיבות, בלי להיכנס כרגע מה הנסיבות, אנחנו מורים, מנחים את היועץ המשפטי והצוות המקצועי לנהל משא ומתן עם היזם כדי להגיע לתוצאה המיטבית. הנושא יובא לדיון תוך חודש. ואכן, אנחנו מביאים אותו, לא תוך חודש, אבל קצת יותר. בין הצדדים התנהל הליך של גישור בפני כבוד השופט בדימום, אבי זמיר, במהלכו ניסו הצדדים להגיע להסכמה. משלא הגיעו הצדדים להסכמה, פנו הצדדים לגישור, במהלכו ניתנה אף חוות דעת של שמאית נוספת שנשכרה לצורך כך. חוות הדעת השמאית הינה על סך של 7,730,000 ₪ בתוספת מע״מ. חוות הדעת נבחנה אף על ידי השמאי שנתן את חוות הדעת מטעם העירייה (ארז כהן) והוא אישר כי חוות הדעת הינה בסטייה סבירה מחוות דעתו, וניתן לקבלה,

הצעת החלטה עליה מצביעים:

להדריך את הצוות המקצועי, לנסות להגיע להסדר פשרה עם היזם, ברוח ההצעות שהוצעו פה, ולראות אם אפשר להביא הצעה מתוקנת למועצת העיר. איתן, אתה צריך לבדוק אם יש אפשרות בכלל פיזית בהצעה של אמנון. אתה תצטרך לבדוק אם בכלל יש לזה היתכנות משפטית. בכל מקרה, אנחנו אצל המגשר.

מהות ההימנעות:

מר יוסי בן דוד מצהיר על ניגוד עניינים

 

 • מס' פרוטוקול 12-18
 • מס׳ סעיף: 2
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

3

חסרים

פירוט
 • ערן קקון
 • יצחק פינקר
 • משה לוי

1

נמנעים

פירוט
 • יוסי בן דוד

0

נגד

פירוט

11

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • שמואל רוטמן
 • עוזי מאיר
 • גד מילר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי