דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: הגדלת תבר 877 פיתוח תשתיות לב יהוד

תקציר:

לעירייה קיים תב״ר 877 פיתוח תשתיות לב יהוד לצורך פיתוח מתחם לב יהוד התחום בין הרחובות מקלב בצפון , הרצל במערב , וינהוז בדרום וסעדיה חתוכה במזרח. התב״ר עומד כיום טרם הגדלה זו ע״ס מצטבר של 14.8 מש״ח. התב״ר מוגדל מעת לעת לפי קצב התקדמות פיתוח המתחם ולפי קצב תשלומי היטלי השבחה של היזמים הבונים במתחם פיתוח המתחם מבוצע ע״י החכ״ל. התב״ר כיום נוצל במלואו הן בביצוע ויתרת הזמנות מצטברות בסך 11,515 ש״ח והן בשריון לצורך ביצוע כביש 2 המחבר בין הרצל לסעדיה חתוכה בסך 3,285 אש״ח. לצורך השלמת שריון לביצוע כביש 2, ביצוע השצ״ס המרכזי ועבודות בטיחות והסדרה לטובת התושבים המתגוררים כבר כיום במתחם לוגאנו וסביבו נדרשת הגדלת התב״ר בסך 7.2 מש״ח. הגדלה זו חשובה גם לצורך שריון כספי היטלים ששולמו לעירייה מהיזמים במתחם לטובת פיתוח הציבורי של המתחם. לאחר הגדלה זו יעמוד התב״ר ע״ס תקציבי מצטבר של 22 מש״ח.

מהות ההתנגדויות:

חברי המועצה מלינים כי בעבר כשהם ביקשו לפתח את הכביש נאמר להם שלא משלימים את הכביש עד שמסיימים עם הבניינים, ואילו כעת טרום בחירות, משתמשים בנושא כדי להלהיט את הציבור, לאחר דיון סוער שהצעת החלטה על הגדלה בסך 2 מיליון אינה מאושרת, חברי המועצה מעלים הצעה נגדית בה מבקשים לאשר 1 מיליון על מנת לסיים את הנדרש בדחיפות לטובת התושבים הנמצאים במתחם

 

 • מס' פרוטוקול 12-18
 • מס׳ סעיף: 3
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תשתיות
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • סכום לאישור: 1,000,000
 • מקורות מימון: קרנות הישוב - 1,000,000
 • החלטה: אושר

2

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • משה לוי

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

13

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • יוסי בן דוד
 • עוזי מאיר
 • גד מילר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי