דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 07.05.2018

נושא דיון: חוק עזר ליהוד מונוסון (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים)

תקציר:

חוק עזר ליהוד מונוסון (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים)

מהות ההימנעות:

עו״ד הדר מימון: …  יש מקום להכניס את הנושא של איסור עישון במקומות ציבוריים ואכיפה של הדבר הזה על ידי הפיקוח העירוני שלנו. ….  אני חושב שבעיר כמו שלנו, היה מקום לקבוע ולהבהיר את הנקודה, האם אנחנו יישוב כפרי או לא יישוב כפרי, למה זה מתייחס, לאיזה חלק מיהוד ולאיזה חלק לא. … לקחו פה חוקי עזר גם במונוסון וגם ביהוד, ביטלו אותם, והכניסו את הסעיפים של מונוסון לפה, את שלנו אליהם. נהיה פה איזה קצת זה. אבל יש עדיין איזה שהם כמה דברים שהם לא כל כך, צריך לעשות לגביהם את הפיין טיונינג הזה….  אני חושב גם בעניינים האלה של פלישה לרשות היחיד, אני חושב שלא צריך לתת את הכוח הזה לפיקוח, להיכנס לרשות היחיד ולקבוע בתוך ביתו של התושב. אלא אם כן זה גורם למטרד ואלא אם כן זה גורם לסכנה לשכנים או לעוברי אורח, אין מקום להיכנס לביתו של התושב. …. אני חושב גם, שבנושא של הבערת קוצים, הסעיף הזה, סעיף 14 בעמ’ 10, הוא מנוסח באופן כזה שמחר יכולה עיריית יהוד, על ידי הפיקוח שלה, ואני נתתי את הדוגמא האישית שלי, על פי הסעיף הזה, לאסור הבערת עצים או קיום אפילו מנגל ברשות היחיד, אפשר לבוא ולהגיד זה הבערת עצים. אתה מכין מנגל, זה הבערת עצים, אנחנו אוסרים עליך. אני לא מבין למה אי אפשר רגע לעצור, להסתכל על הסעיף, לראות איך לתקן אותו, ….

 • מס' פרוטוקול 11-18
 • מס׳ סעיף: 2
 • קטגוריה: חוקי עזר, רשות
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

4

חסרים

פירוט
 • ערן קקון
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • עוזי מאיר

1

נמנעים

פירוט
 • הדר מימון

0

נגד

פירוט

10

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • שמואל רוטמן
 • גד מילר
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי