דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 30.04.2018

נושא דיון: פתיחת התב”ר – יישום המלצות ועדת כספים – ניהול ופיקוח שיקום תשתיות בעיר

תקציר:

תב”ר יישום המלצות ועדת כספים, ניהול 4 עו”ד יעלה מקליס: אנחנו עוברים לסעיף ש”ח, מקור מימון קרנות הרשות. בהתאם 200,000 ופיקוח שיקום תשתיות בעיר. סך התב”ר קיים צורך בהפעלת מנהל לפיקוח צמוד על שיקום 2018להמלצת ועדת כספים לתקציב ושדרוג תשתיות עירוניות, בינוי ותיאום רב מערכתי (כבישים, מדרכות, ניקוז, חשמל ותקשורת, תאגיד, יזמים וכו’) הכל בכפיפות למהנדס העיר.

מהות ההתנגדויות:

מר ורדי בושרי: לא, עזוב אותך, נו. זה לא חוקי, זה תב”ר שרוצים להעסיק עובד, עוזר לסגן המהנדס. זה בלתי חוקי בעליל, זה חייב להיות בתקציב העירייה. תב”ר זה לנושאים שונים, אחרים. אתם פה עשיתם פה ניסוח פתלתל, כתבתם פיקוח ולא עוזר לסגן המהנדס. זה לא חוקי.

עו”ד הדר מימון: אני חושב, שכחוט השני, במשך כל הקדנציה הזאת, אנחנו בוועדת הכספים ביקשנו לפקח על הכספים ועל ההחלטות שאנחנו מקבלים בעניין התב”רים. יש לנו מיליון ש”ח 50-איזשהו מחדל מהדהד בנושא הזה של התב”רים. יש סכומים של למעלה מ שלא מנוצלים בתב”רים כבר שנים רבות. אנחנו פה באיזשהו כשל מערכתי, שאי אפשר שנים, ואם זה היום מגיע חמישה 4להתעלם ממנו. אבל אני אומר שוב, ביקשנו את זה לאורך חודשים לפני בחירות, זה שוב פעם נותן איזושהי תחושה לא רצינית, לא נוחה, שהדבר הזה הוא צופה פני בחירות. לא כדאי לעשות את זה. אני חושב שמוטב ייעשה לא למנות. אני חושב שהיועץ המשפטי גם יזכיר לי, אני חושב שיש גם איזשהו חוזר מנכ”ל שאוסר מינוי עובדים בחצי שנה האחרונה לפני הבחירות. אני חושב שאנחנו נכנסנו לתקופה הזאת.

מר יוסי בן דוד: אני רוצה לומר משהו. אני רוצה להסביר משהו, באמת. אני קצת מבולבל. אני מכיר את הדברים על בורים וזה קצת מבלבל אותי. הוא מדבר על עוזר אישי שיפקח על עבודות, סגן, אוקיי, לא משנה. זה סיפור אחר. ומה שהתכוונו אחרים כאן שדיברו, על כל עבודה שמתבצעת ויוצאת, בתוך המכרז יש פיקוח חיצוני. הפיקוח החיצוני הוא מספיק ודי. ביצעתי עבודות במאות מיליונים בעיר עם פיקוח של משרד חיצוני. משרד חיצוני חייב להיות מפקח על העבודה, למה הוא חייב לחתום על העבודה ועל התקציב שלה ועל האישור שלה, ועל כל המסמכים. אתם מדברים על משהו אחר. אם מישהו כאן התכוון שזה במקום הפיקוח, זה אסור בחוק. חייב להיות פיקוח חיצוני, חייב להיות מהנדס (לא ברור) מפקחים. אז אתם מבקשים על עוזר למנהל. זה שני דברים שונים, סליחה.

מר אמנון סעד: “יש לנו מהנדס חדש, יש לנו תותח” – את חסרת יכולות ובזבזנית חודשים? – חבל על הכסף של יהונתן, זה בזבוז כסף. לא, את 3כרונית. איך אמרתי לך לפני לא. את כמו הלוויתנים, עד הסוף, עד ההתאבדות. עוד פעם תאשרו ועוד פרסמת עכשיו מכרז לעוד עוזר. אין בעיה, הכסף לא שלך. בואו נבזבז. אין לך מנדט לעשות את זה, את לא מבינה? עם כל ההצגה שאת רוצה עכשיו לעשות, ולהביא לפה את יובל וכל מיני כאלה, 4.5שאנחנו כאילו מפריעים להתפתחות של העיר. את הפרעת להתפתחות של העיר הזאת שנים, ועכשיו את מביאה את זה מטעמים פוליטיים גרידא

 • מס' פרוטוקול 10-18
 • מס׳ סעיף: 4
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • סכום לאישור: 200,000
 • מקורות מימון: קרנות הישוב - 200,000
 • החלטה: אושר

2

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • גד מילר

0

נמנעים

פירוט

6

נגד

פירוט
 • ערן קקון
 • ורדי בושרי
 • יוסי בן דוד
 • משה לוי
 • הדר מימון
 • אמנון סעד

7

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • נתן בזה
 • שמואל רוטמן
 • עוזי מאיר
 • אלי גרינמן
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי