דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 06.08.2018

נושא דיון: פתיחת תב”ר לחיזוק חומה פרטית ברחוב קדושי מצרים 17

תקציר:

ברח’ קדושי מצרים 17, קיימת חומה פרטית של מתחם מגורים, הגובלת במעבר להולכי רגל. מהנדס מבנים מסוכנים הוציא צו מבנה מסוכן לגבי החומה, והעירייה נאלצה לתחום את החומה, על מנת שלא תהווה סכנה לעוברי האורח. העירייה פנתה במכתב לדיירי המתחם בבקשה לבצע את התיקונים הנדרשים, בהתאם להנחיית מהנדס מבנים מסוכנים. הדיירים לא ביצעו התיקון, והחומה נותרה במקומה, שהיא מהווה מפגע בטיחותי לעוברים ושבים. על מנת לסייע לדיירי המתחם, שהינם בחלקם מעוטי יכולת, פניתי למנכ״ל השיכון, למנכ״ל המשרד, לקבל תקצוב מיוחד למימון השיפוץ. בהתאם לפנייה, התקיימה פגישה עם מנכ״ל משרד השיכון וצוות מקצועי ממשרדי, כולל מנכ״לית העירייה ומהנדסת העיר בזמנו. לאחר קיום פגישה ודיונים לא מעטים, קיבלנו הרשאה ממשרד השיכון של 150,000 ₪ לתיקון החומה. ברשותכם, אני מבקשת להוסיף את זה לסדר היום, כדי שנוכל לצאת לתיקון

 • מס' פרוטוקול 18-18
 • מס׳ סעיף: 7
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • סכום לאישור: 150,000
 • מקורות מימון: משרד השיכון - 150,000
 • החלטה: אושר

8

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אמנון סעד
 • דורית חגי

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

7

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • גד מילר
 • אלי גרינמן
 • בן ציון רזניק