דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 30.04.2018

נושא דיון: פתיחת תב”ר- ניקוז בכביש 461

תקציר:

בכניסה לעיר נקווים מים לכל אורך השנה ונוצר מפגע תברואתי המהווה כר פורה להתרבות
יתושים בעיר. אגף התחזוקה שואב את המים באופן ידני ברמה יומית.
נדרש פתרון קבע כדי לייעל את העבודה ולחסוך בעלויות ובמשאבי כוח אדם.
התב”ר המבוקש כולל מומחים להגדרת הפתרון ולמימושו המיידי.

 • מס' פרוטוקול 10-18
 • מס׳ סעיף: 8
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • סכום לאישור: 300,000
 • מקורות מימון: קרנות הישוב - 300,000
 • החלטה: אושר

4

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • גד מילר
 • בן ציון רזניק

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

11

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • דורית חגי