דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 30.04.2018

נושא דיון: פתיחת תב”ר קרצוף וריבוד וביצוע התאמות של כל השוחות (ביוב, בזק וכו') ברחוב בר סימנטובבמקטע מביה”ס הרצל עד ככר שדה

תקציר:

מדובר על מקטע רחוב של 300,3 מ”ר שיש צורך לחדשו. במכפלת 100 ₪ למטר פלוס
מע”מ בגין העבודה בתוספת בצ”מ )%5 )פיקוח וניהול )%5.3. )

 • מס' פרוטוקול 10-18
 • מס׳ סעיף: 6
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • סכום לאישור: 420,000
 • מקורות מימון: קרנות הישוב - 420,000
 • החלטה: אושר

4

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • גד מילר
 • בן ציון רזניק

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

11

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • דורית חגי