דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 30.04.2018

נושא דיון: פתיחת תב”ר- שיפוץ משרדי מנהלת מונוסון

תקציר:

משרדי מנהלת מונוסון נפגעו קשה בחודש נובמבר 2017 כאשר במהלך סערה נפל עץ על גג
המשרדים.
קונסטרוקטור קבע כי המבנה מסוכן ועל כן הושמש מבנה באופן זמני עבור פעילות המינהלת.
מבנה המנהלת ישן, בנוי מלוחות עץ. גג הרעפים אינו עומד בסטנדרטים חדשים.
שיפוץ המבנה והתאמתו לתקני הבנייה החדשים כולל עמידה בטיחות אש, נגישות ועוד מוערכת בכ-
.₪ 250,000

 • מס' פרוטוקול 10-18
 • מס׳ סעיף: 9
 • קטגוריה: מבני ציבור אחרים, רשות
 • שם אתר ציבורי: מנהלת מווסון
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • סכום לאישור: 250,000
 • מקורות מימון: קרנות הישוב - 250,000
 • החלטה: אושר

4

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • גד מילר
 • בן ציון רזניק

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

11

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • דורית חגי