דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: פתיחת תב״ר לטיפול בתשתיות מאור עירוניות

תקציר:

הצוות המקצועי נדרש להחלפת תשתיות תאורה במרחב העירוני במענה המידי, תגבור תאורה זמנית במרחב במקומות חסרי תשתיות חשמל מסודרות באופן המהווה מפגע בטיחותי.

  • מס' פרוטוקול 12-18
  • מס׳ סעיף: 6
  • קטגוריה: כללי, תשתיות
  • אופי הדיון: אין דיון
  • תכנית עבודה:
  • תאריך סיום משוער:
  • סכום לאישור: 150,000
  • מקורות מימון: קרנות הישוב - 150,000
  • החלטה: ירד מסדר היום