דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: פתיחת תב״ר צביעת כבישים ומדרכות בעיר ותמרורים

תקציר:

אגף ההנדסה נדרש לתחזק בתדירות גבוהה יותר את צביעת תשתיות התחבורה בעיר לרבות מעברי חציה, מדרכות וכבישי העיר לצרכי בטיחות בשני מועדים מרכזיים, פסח, תחילת שנת הלימודים ובאופן שוטף.

  • מס' פרוטוקול 12-18
  • מס׳ סעיף: 8
  • קטגוריה: כללי, רשות
  • אופי הדיון: אין דיון
  • תכנית עבודה:
  • תאריך סיום משוער:
  • סכום לאישור: 100,000
  • מקורות מימון: קרנות הישוב - 100,000
  • החלטה: ירד מסדר היום