דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 02.07.2018

נושא דיון: שוק רמז – דיון בהצעת המגשר במכרז פומבי 5/2010 למכירת זכויות במקרקעין פינוי ובניית דירות

תקציר:

בישיבת המועצה מיום 4.6.2018 )ישיבה 12/18( הוצגה לחברי המועצה הצעת המגשר בתיק, במחלוקת בין מגנזי לבין העירייה, בנוגע למכרז שוק רמז, כדלקמן:

 • מס' פרוטוקול 16-18
 • מס׳ סעיף: 8
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • החלטה: אושר

3

חסרים

פירוט
 • ערן קקון
 • יוסי בן דוד
 • עוזי מאיר

1

נמנעים

פירוט
 • גד מילר

2

נגד

פירוט
 • אמנון סעד
 • דורית חגי

8

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • משה לוי
 • נתן בזה
 • שמואל רוטמן
 • יצחק פינקר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • בן ציון רזניק