דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: שיפוץ מתחמי הצופים

תקציר:

הצעת החלטה של חברי המועצה: מתחם שבט “הצופים” המצוי ברחוב אלפרט ביהוד מונוסון, ומהווה חוליה מרכזית בחינוכם הבלתי פורמאלי של למעלה מ-1,000 מילדי העיר, על כל מבניו ומתקניו. יטופל ויתוחזק באופן שוטף על ידי מחלקות האחזקה והגינון של עיריית יהוד מונוסון. כמו כן, מידי שנה, וכחלק מתכנית העבודה, המתחם ישופץ ויתוחזק במסגרת שיפוצי הקיץ, אותם עורכת עיריית יהוד מונוסון ביתר הגנים ובתי הספר בעיר. מובהר במפורש, כי באחריות העירייה לעשות כל שידה להשגת אישורי הבטיחות, טרם פתיחת שנת הפעילות הבאה, אישור חשמלאי מוסמך, אישור בודק קונסטרוקציה, אישור בודק מוסדות חינוך, אישור יערן, אישור תקינות ציוד כיבוי אש ברחבי השבט ומזגנים בחדרי השבט. כמו כן, יינתן על ידי העירייה, בין באמצעות אישור תב״ר ייעודי והן מהתקציב השוטף, מענה הולם להסדרת תנאי השירותים והאינסטלציה במתחם, להנגשת השבט לילדים בעלי מוגבלות פיזית, לתיקון נזילות וכניסות מים למבנים במתחם, לשיפוץ מבני חדר (לא ברור) לסידור גג הקיוסק הישן או פינוי המבנה, להוספת מתחמי פעילות סגורים למתחם השבט, לכיסוי צינורות המים, להגבהת נוף, החלפת הריצוף באולם הבית, שיפוץ גדר עוקפת שבט ושיפוץ המקלט השבטי.

 עו”ד יעלה מקליס מבקשת לפתוח הלוואה לנושא, מתקיים דיון סוער על מקורות המימון, חברי המועצה מתנגדים ללקיחת ההלוואה, ובמהלך הדיון מוסיפים: “להוסיף עוד תב”ר של 800,000 ש”ח “

 • מס' פרוטוקול 12-18
 • מס׳ סעיף: 11
 • קטגוריה: נוער, רשות
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • סכום לאישור: 800,000
 • מקורות מימון: קרנות הישוב - 800,000
 • החלטה: אושר

2

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • משה לוי

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

13

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • יוסי בן דוד
 • עוזי מאיר
 • גד מילר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • בן ציון רזניק
 • דורית חגי