דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 04.06.2018

נושא דיון: תב״ר תשתיות תחזוקת שבר למפגעים כללים

תקציר:

התב״ר מיועד למפגעי שבר וכשל ברחבי העיר ולהתארגנות מיידית לפינוי המפגעים שנוצרו וככל האפשר החזרת המצב לקדמותו כדוגמת ניקוז, קריסת מדרכות, קיר גדר כדוגמת התארגנות לקריסת החומה ברחוב קדושי מצרים 17 , התארגנות ראשונית לאחר קריסת העץ במנהלת מונוסון ועוד.

  • מס' פרוטוקול 12-18
  • מס׳ סעיף: 5
  • קטגוריה: כללי, תשתיות
  • אופי הדיון: אין דיון
  • תכנית עבודה:
  • תאריך סיום משוער:
  • סכום לאישור: 300,000
  • מקורות מימון: קרנות הישוב - 300,000
  • החלטה: ירד מסדר היום