דיון

שם ועדה: מועצת העיר יהוד-מונוסון
תאריך ישיבה: 30.04.2018

נושא דיון: תיחת תב”ר קרצוף וריבוד וביצוע התאמות של כל שוחות (ביוב, בזק וכו') ברחוב הרצל במקטע העצמאות עד מקלב

תקציר:

ההלוואה נלקחת לצורך מימון 85% מפרוייקט החלפת גופי תאורהציבורית ללד כפי המוסבר בסעיף הקודם

 • מס' פרוטוקול 10-18
 • מס׳ סעיף: 7
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • תכנית עבודה:
 • תאריך סיום משוער:
 • סכום לאישור: 480,000
 • מקורות מימון: קרנות הישוב - 480,000
 • החלטה: אושר

4

חסרים

פירוט
 • יצחק פינקר
 • יוסי בן דוד
 • גד מילר
 • בן ציון רזניק

0

נמנעים

פירוט

0

נגד

פירוט

11

בעד

פירוט
 • יעלה מקליס
 • משה לוי
 • ורדי בושרי
 • נתן בזה
 • ערן קקון
 • שמואל רוטמן
 • עוזי מאיר
 • הדר מימון
 • אלי גרינמן
 • אמנון סעד
 • דורית חגי