דיונים

נמצאו 640 דיונים
 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: איכות הסביבה, כללי
 • סכום לאישור: 100,000
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: איכות הסביבה, גינות ציבוריות
 • סכום לאישור: 140,000
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: גנים ציבוריים, ספורט
 • סכום לאישור: 1,150,000
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: תאורה, תשתיות
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון:
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: מבני ציבור אחרים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: הנצחה, רווחה ושירותים חברתיים
 • סכום לאישור:
אושר

8

בעד

0

נגד

2

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

14

בעד

0

נגד

0

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

14

בעד

0

נגד

0

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 27.06.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

1

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 20.05.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

14

בעד

0

נגד

0

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 20.05.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: Uncategorized,
 • סכום לאישור: 2,740,000
אושר

12

בעד

0

נגד

1

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 20.05.2019
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: ביטחון, כללי
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 14.04.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

2

נגד

1

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

2

נגד

1

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

1

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: רווחה ושירותים חברתיים, תמיכות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

1

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון:
 • קטגוריה: ועדות, רשות
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

1

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

1

נגד

1

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

2

נגד

1

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: איכות הסביבה, כללי
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

1

נגד

1

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: Uncategorized,
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 01.04.2019
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: ועדות, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 06.03.2019
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, פיתוח
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

4

נגד

1

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.03.2019
 • אופי הדיון:
 • קטגוריה: ועדות, רשות
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.03.2019
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: ועדות, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

15

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.03.2019
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: ועדות, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

15

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.03.2019
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: ועדות, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

15

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

Page 1 of 19