דיונים

נמצאו 561 דיונים
 • ת. ישיבה: 06.12.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

3

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 06.12.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

3

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 06.12.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

14

בעד

0

נגד

0

נמנע

1

חסר

 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 150,000
אושר

7

בעד

0

נגד

0

נמנע

8

חסר

 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: רווחה ושירותים חברתיים, תמיכות
 • סכום לאישור:
אושר

7

בעד

0

נגד

0

נמנע

8

חסר

 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

7

בעד

0

נגד

0

נמנע

8

חסר

 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

7

בעד

0

נגד

0

נמנע

8

חסר

 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

7

בעד

0

נגד

0

נמנע

8

חסר

 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

8

בעד

2

נגד

1

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: חטיבה עליונה, חינוך
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: נוער, רשות
 • סכום לאישור: 800,000
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור: 100,000
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, ספורט
 • סכום לאישור: 270,000
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 150,000
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 300,000
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: איכות הסביבה, גינות ציבוריות
 • סכום לאישור: 500,000
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תשתיות
 • סכום לאישור: 1,000,000
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

1

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 07.05.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: חוקי עזר, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

0

נגד

1

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 200,000
אושר

7

בעד

6

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור: 750,000
לא אושר

4

בעד

5

נגד

0

נמנע

6

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: מבני ציבור אחרים, רשות
 • סכום לאישור: 250,000
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 300,000
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 480,000
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 420,000
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

Page 1 of 17