דיונים

נמצאו 33 דיונים
 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

7

בעד

0

נגד

0

נמנע

8

חסר

 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

7

בעד

0

נגד

0

נמנע

8

חסר

 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 07.01.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 04.12.2017
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 06.06.2017
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 26.12.2016
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

9

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 05.12.2016
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 07.11.2016
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 09.05.2016
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 09.05.2016
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 09.05.2016
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 02.05.2016
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.04.2016
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 04.04.2016
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור: 1,200,000
אושר

8

בעד

0

נגד

0

נמנע

7

חסר

 • ת. ישיבה: 01.02.2016
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 04.01.2016
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 07.09.2015
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 29.12.2014
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 29.12.2014
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

2

נגד

1

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 29.12.2014
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

1

נגד

2

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 01.12.2014
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

4

נגד

1

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 03.11.2014
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 11.08.2014
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 07.07.2014
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
דוח

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 07.04.2014
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

1

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 07.04.2014
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 03.03.2014
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כספים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

Page 1 of 1