דיונים

נמצאו 23 דיונים
 • ת. ישיבה: 06.08.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 150,000
אושר

7

בעד

0

נגד

0

נמנע

8

חסר

 • ת. ישיבה: 02.07.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

8

בעד

2

נגד

1

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 04.06.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

1

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 200,000
אושר

7

בעד

6

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 27.03.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 800,000
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 27.03.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 27.03.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 100,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 70,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 120,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

1

נגד

1

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 07.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 07.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 250,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 10.12.2017
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 20.11.2017
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 20.11.2017
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 02.10.2017
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 05.09.2016
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

9

בעד

1

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 05.09.2016
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 29.06.2015
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 330,000
אושר

9

בעד

0

נגד

1

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 04.05.2015
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: מבני ציבור אחרים, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 191,158
אושר

7

בעד

0

נגד

1

נמנע

7

חסר

 • ת. ישיבה: 02.03.2015
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

1

נגד

0

נמנע

4

חסר

Page 1 of 1