דיונים

נמצאו 561 דיונים
 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 1,500,000
לא אושר

5

בעד

5

נגד

1

נמנע

4

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור: 2,236,000
לא אושר

3

בעד

7

נגד

3

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 30.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 2,635,000
לא אושר

5

בעד

7

נגד

1

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 08.04.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: חינוך, כללי
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 08.04.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 08.04.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, ספורט
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 27.03.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 27.03.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 27.03.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: פרויקטי בניה, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 800,000
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

2

חסר

 • ת. ישיבה: 05.03.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: הנצחה, רווחה ושירותים חברתיים
 • סכום לאישור:
אושר

9

בעד

0

נגד

0

נמנע

6

חסר

 • ת. ישיבה: 05.03.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

9

בעד

0

נגד

0

נמנע

6

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון עירני
 • קטגוריה: תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים,
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור:
אושר

11

בעד

0

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: ביטחון, כללי
 • סכום לאישור: 151,740
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור: 200,000
אושר

13

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור: 750,000
לא אושר

5

בעד

5

נגד

1

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 300,000
לא אושר

4

בעד

6

נגד

0

נמנע

6

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור: 1,080,000
לא אושר

5

בעד

6

נגד

0

נמנע

5

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור: 500,000
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור: 900,000
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 200,000
לא אושר

5

בעד

7

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון קל
 • קטגוריה: כללי, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור: 300,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 26.02.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: כללי, ספורט
 • סכום לאישור: 250,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: כללי, רשות
 • סכום לאישור:
ירד מסדר היום

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: מינויים, רשות
 • סכום לאישור:
אושר

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

0

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון מתון
 • קטגוריה: גני עירייה, חינוך
 • סכום לאישור: 300,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור:
אושר

10

בעד

1

נגד

1

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: אין דיון
 • קטגוריה: רחובות, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור: 200,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, פיתוח
 • סכום לאישור: 1,000,000
אושר

10

בעד

2

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער
 • קטגוריה: כללי, תכנון ובניה
 • סכום לאישור: 100,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תשתיות
 • סכום לאישור: 200,000
אושר

9

בעד

3

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, תנועה תחבורה ובטיחות בדרכים
 • סכום לאישור: 100,000
לא התקבלה החלטה

0

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

 • ת. ישיבה: 23.01.2018
 • אופי הדיון: דיון סוער במיוחד
 • קטגוריה: כללי, פיתוח
 • סכום לאישור: 50,000
אושר

12

בעד

0

נגד

0

נמנע

3

חסר

Page 2 of 17